Předškolní centrum Klíček

Název služby: Předškolní centrum Klíček
Adresa: Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
Kontaktní e-mail: oskleja@centrum.cz
Kontaktní telefon: 474 333 197

Personální zajištění:
– Petra Dudová
– Lucie Horváthová

Provozní doba: – pondělí od 8.00 do 12.00 hod
– úterý od 8.00 do 12.00 hod
– středa od 8.00 do 12.00 hod
– čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod
– pátek od 8.00 do 12.00 hod

Cílová skupina: děti v předškolním věku, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem

Co nabízíme:
– alternativní předškolní programy pro děti v předškolním věku
– pravidelné tematické aktivity zaměřené na všestranný rozumový a osobnostní rozvoj dítěte s důrazem na snižování rozumových a sociálních deficitů v oblasti předškolní přípravy
– pravidelné řízené aktivity zaměřené na podporu a rozvoj motorických a grafomotorických schopností
– aktivity zaměřené na podporu sociálních dovedností
– jednorázové tematické akce (výlety)
– pořádání jednorázových společensko-kulturních akcí

Předškolní centrum bylo v roce 2015 finančně podpořeno:
– prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje (Fond Ústeckého kraje)
– prostřednictvím Úřadu práce ČR – Magistrátu města Ústí nad Labem

logo_UK240 logo_upcr

http://www.kr-ustecky.cz/
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp

V roce 2016 bylo Předškolní centrum finančně podpořeno:
– prostřednictvím rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem
– Nadační fond Albert
– Nadační fond Agrofert
– Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

nfa-logo agr vybor-dobre-vule MSMT_logotyp_text_cz logo_mesta_ul1