Poskytované služby (sociální služby, projekty)

Kleja, z.s. vznikla v říjnu 2012, působí v sociálně vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem.

V současnosti se věnuje provozování/poskytování následujících služeb:
– Terénní program v Ústí nad Labem (registrovaná sociální služba, zařazená do Základní sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji)
– Předškolní centrum Klíček (služba péče o děti, alternativní předškolní vzdělávání)
– Bazárek u Klíčků

Terénní program v Ústí nad Labem
Kleja,z.s. realizuje sociální službu od 1.10.2013. Sociální služba zahrnuje aktivity zaměřené na posílení sociální integrace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem (sociálně vyloučené lokality Střekov, Neštěmice, Mojžíř, Krásné Březno). V období od 1.11.2013 do 31.3.2015 byla sociální služba podpořena prostřednictvím individuálního projektu Ústeckého kraje – Podpora integrace příslušníků romských komunit 2 (PIRK 2). Od dubna 2015 do prosince 2015 byla sociální služby finančně podpořena z rozpočtu Ústeckého kraje (program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“). Od 1.1.2016 je sociální služba podpořena prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje.

Předškolní centrum Klíček
Organizace tuto službu provozuje od 1.2.2014 (tehdy jako Komunitní centrum Klíček). V roce 2014 byla služba podpořena z dotačního titulu MŠMT ČR (Program na podporu integrace příslušníků romských komunit), prostřednictvím Úřadu práce ČR. V roce 2015 byla služba finančně podpřena prostřednictvím Úřadu práce, rozpočtu Ústeckého kraje (Fond Ústeckého kraje), Magistrátu města Ústí nad Labem.

Bazárek u Klíčků
Organizace tuto službu realizuje od února 2014, jedná se o tzv. doplňkovou aktivitu, která poskytuje materiálovou pomoc osobám v hmotné nouzi (především se jedná o ošacení, obuv, bytové textilie, bytové doplňky apod.). Veškeré materiálová pomoc poskytovaná prostřednictvím „Bazárku“ je věnována soukromými dárci.