Terénní program v Ústí nad Labem

Název sociální služby: Terrénní program v Ústí nad Labem
Druh sociální služby: terénní programy (dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
Identifikátor sociální služby: 9338405
Místo poskytování: Varšavská 38, 403 31 Ústí nad Labem
Kontaktní telefon: +420 474 333 197
Mobil: 702 289 540
Kontaktní e-mail: osklejazavcentrum.cz

Personální zajištění
– Bc. Martin Šeda (terénní sociální pracovník)
– Bc. Michal Šťastný (terénní sociální pracovník)
– Štefan Tomáš (terénní pracovník – pracovník v sociálních službách)

Kdy službu poskytujeme:
– pondělí: od 8.00 do 16.00 hod
– úterý: od 8.00 do 16.00 hod
– středa: od 8.00 do 16.00 hod
– čtvrtek: od 8.00 do 16.00 hod
– pátek: od 8.00 do 16.00 hod

Co je posláním terénního programu: Posláním sociální služby je pomoc a podpora osobám, dospělým jednotlivcům, kteří se ocitají v takové sociální situaci, která je pro ně obtížná, nezvládají ji nebo neumí řešit vlastními silami.

Pro koho je sociální služba určena: Pro dospělé, kteří žijí v některé ze sociálně vyloučených lokalit v Ústí nad Labem (konkrétně: Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Střekkov) a kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, kterou nedokáží řešit bez pomoci druhé osoby.

Co nabízíme:

  • poskytujeme základní sociální poradenství (pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace a aktuálních problémů zaměřenou především na oblast sociálních a rodinných vztahů, vzdělávní, volného času, posilování sociálních dovedností a zaměstnanosti)
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (běžné administrativní agendy)
  • pomoc s hospodařením a nastavením rodinného rozpočtu
  • pomůžeme zajistit vhodné vzdělávání dětí nebo pomůžeme zajistit vhodné volnočasové aktivity pro děti
  • pomůžememe při hledání zaměstnání (pomůžeme při sepsání profesního životopisu, při přípravě na pracovní pohovor apod.)
  • pomůžeme při hledání bydlení (při hledání bydlení, jeho zprostředkování nebo jednání s majiteli bytu)
  • pomůžeme při řešení dluhů (např. nastavení splátkových kalendářů, při komunikaci a jednání s exekutorskými úřady apod.)poradíme s úřady – kam je možné se obrátit, jak správně vyplnit žádosti apod.
  • poskytneme doprovod (na instituce)
  • pomůžeme nalézt kontakty na další organizace

Sociální služba je podpořena Ústeckým krajem.